Openingstijden

Seizoen 2023/2024:

Dagkaart voor de schaatsbaan €7,00 (alle leeftijden)

inclusief huurschaatsen en limonade (begeleiding jongere kinderen alleen op schaatsen, op schoenen geen toegang op de ijsbaan)

10 rittenkaart €59,00

inclusief huurschaatsen en limonade

VIP (onbeperkt schaatsen) €100,00

inclusief huurschaatsen en limonade

Kabouterschaatsen t/m 5 jaar €3,50 *

*ouders mogen met de kinderen t/m 5 jaar op de ijsbaan met schoenen ter begeleiding (schaatsen mag niet), zie de openingstijden voor Kabouterschaats uurtjes. Oudere broertjes/zusjes op schaatsen zijn dit uurtje niet toegestaan.

OPENINGSTIJDEN IJSBAAN ZANDVOORT 2023/24
ALWEER VOOR HET 12e JAAR
zaterdag, december 16, 2023 Officiële Opening voor genodigde 17.00 uur – 18:00 uur
zaterdag, december 16, 2023 IJsbaan open voor iedereen (vol=vol) 18:00 uur – 21.00 uur
zondag, december 17, 2023 Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
zondag, december 17, 2023 Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 21.00 uur
maandag, december 18, 2023
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 13.45 uur – 14.45 uur
Vanaf 6 jaar 15.00 uur – 21.00 uur
dinsdag, december 19, 2023
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 13.45 uur – 14.45 uur
Vanaf 6 jaar 15.00 uur – 17.00 uur Curling vanaf 18.45
woensdag, december 20, 2023
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 11.45 uur – 12.45 uur
Vanaf 6 jaar 13.00 uur – 21.00 uur
donderdag, december 21, 2023
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 13.45 uur – 14.45 uur
Vanaf 6 jaar 15.00 uur – 21.00 uur
vrijdag, december 22, 2023
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 11.45 uur – 12.45 uur
Vanaf 6 jaar 13.00 uur – 21.00
zaterdag, december 23, 2023
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 21:00 uur
zondag, december 24, 2023
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 16.00 uur* kerstavond
maandag, december 25, 2023
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 11.45 uur – 12.45 uur
Vanaf 6 jaar 13.00 uur – 16.00 uur* 1e Kerstdag
dinsdag, december 26, 2023
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 11.45 uur – 12.45 uur
Vanaf 6 jaar 13.00 uur – 16.00 uur* 2e Kerstdag
woensdag, december 27, 2023
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 17:00 uur, curling vanaf 18:45 uur
donderdag, december 28, 2023
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 21.00 uur
vrijdag, december 29, 2023
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 21.00 uur
zaterdag, 30 december, 2023
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 21.00 uur
zondag, december 31, 2023
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 16.00 uur * oudjaarsdag
maandag, januari 1, 2024
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 11.45 uur – 12.45 uur
Vanaf 6 jaar 13.00 uur – 18.00 uur* nieuwjaarsdag
dinsdag, januari 2, 2024
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 17.00 uur  Curling 18.45 uur
woensdag, januari 3, 2024
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 21.00 uur
donderdag, januari 4, 2024
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 21.00 uur
vrijdag, januari 5,  2024
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 21.00 uur
zaterdag, januari 6, 2024
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 22.00 uur Disco vanaf 16.00
zondag, januari 7, 2024
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 18.00 uur

Artikel 6 (Huisregels ijsbaan)

1. Deze huisregels maken onlosmakelijk deel uit van de door de Organisatie gehanteerde Algemene Voorwaarden.
2. Het betreden van de schaatsbaan alsmede het huren van schaatsen is geheel op eigen risico.
3. De ijsbaan mag alleen worden betreden met ondergebonden schaatsen.
4. Voor de veiligheid tijdens het schaatsen wordt het ten zeerste aangeraden beschermende kleding te dragen; het dragen van handschoenen is voor de deelnemer verplicht.
5. Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken. Niet toegestaan zijn: Noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen.
6. Betreden van het schaatsgedeelte van de ijsbaan mag alleen op vertoon van een geldig entreebewijs.
7. Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht tot toegang; bij drukte houdt de Organisatie zich het recht voor om de toegang tijdelijk te weigeren.
8. De deelnemer en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie en de door de organisatie ingeschakelde derden – waaronder doch niet uitsluitend, de ijsmeesters, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) – te allen tijde op te volgen.
9. De organisatie en de door de organisatie ingeschakelde derden – waaronder doch niet uitsluitend, de ijsmeesters, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) – behouden zich te allen tijde het recht voor om één ieder die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren en/of van de ijsbaan te verwijderen. Van ernstig onbetamelijk en/of agressief gedrag wordt te allen tijde aangifte gedaan bij de politie.
10. Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van overige schaatsers.
11. Schade aan eigendommen van de Organisatie dan wel aan eigendommen van derden aan de Organisatie ter beschikking gesteld, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc., zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.
12. Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs of in bezit te hebben in de directe omgeving van de schaatsbaan: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen.
13. Het is niet toegestaan te roken op de schaatsbaan.
14. Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien of vuurwerk te gebruiken.
15. De Organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in deze huisregels is weergegeven.
16. Kabouterschaatsen is voor kinderen tot en met 5 jaar. Begeleiders niet op schaatsen! “Op” het ijs is geen toezicht van de ijsmeester.
17. Op de reguliere openingstijden ben je welkom vanaf 6 jaar en ouder. Uitgezonderd indien de IJsmeester en de drukte het toelaat kunnen jongere kinderen tijdens deze uren ook schaatsen alleen onder begeleiding waarbij de begeleider(s) ook op schaatsen zijn. Hierbij wordt vooral naar de veiligheid gekeken en bepaalt de ijsmeester dit.

De Organisatie wenst iedereen veel schaatsplezier!

De algemene voorwaarden en huisregels vind je hier

Het stichtingsbestuur