Seizoen 2021/2022:

Dagkaart voor de schaatsbaan €5,00

inclusief huur schaatsen en glas limonade

10 rittenkaart €45,00

inclusief huur schaatsen en glas limonade

Kabouterschaatsen t/m 5 jaar €2,00 *

*ouders mogen met de kinderen t/m 5 jaar op de ijsbaan met schoenen ter begeleiding, zie de openingstijden voor Kabouterschaats uurtjes.

OPENINGSTIJDEN IJSBAAN ZANDVOORT 2021-2022
ALWEER VOOR HET 11e JAAR
1
Zaterdag, december 18, 2021 Opening 17.00 uur – 18.00 uur
zaterdag, december 18, 2021 18.00 uur – 21.00 uur
zondag, december 19, 2021 Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
zondag, december 19, 2021 12.00 uur – 21.00 uur
maandag, december 20, 2021
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 13.45 uur – 14.45 uur
Vanaf 6 jaar 15.00 uur – 21.00 uur
dinsdag, december 21, 2021
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 13.45 uur – 14.45 uur
Vanaf 6 jaar 15.00 uur – 17.00 uur Curling vanaf 18.45
woensdag, december 22, 2021
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 11.45 uur – 12.45 uur
Vanaf 6 jaar 13.00 uur – 21.00 uur
donderdag, december 23, 2021
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 13.45 uur – 14.45 uur
Vanaf 6 jaar 15.00 uur – 21.00 uur
vrijdag, december 24, 2021
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 11.45 uur – 12.45 uur
Vanaf 6 jaar 13.00 uur – 16.00 uur *kerstavond
zaterdag, december 25, 2021
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 11.45 uur – 12.45 uur
Vanaf 6 jaar 13.00 uur – 16.00 uur * 1e kerstdag kerst
zondag, december 26, 2021
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 11.45 uur – 12.45 uur *kerst
Vanaf 6 jaar 13.00 uur – 16.00 uur * 2e kerstdag
maandag, december 27, 2021
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 21.00 uur
dinsdag, december 28, 2021
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 17.00 uur Ivm Curling vanaf 18.45
woensdag, december 29, 2021
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 21.00 uur
donderdag, december 30, 2021
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 21.00 uur
vrijdag, december 31, 2021
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 16.00 uur
zaterdag, januari 1, 2022
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 18.00 uur
zondag, januari 2, 2022
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 21.00 uur
maandag, januari 3, 2022
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 21.00 uur
dinsdag, januari 4, 2022
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 17.00 uur Curling
woensdag, januari 5, 2022
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 21.00 uur
donderdag, januari 6, 2022
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 21.00 uur
vrijdag, januari 7, 2022
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 21.00 uur
zaterdag, januari 8, 2022
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 22.00 uur Disco vanaf 16.00
zondag, januari 9, 2022
Kabouterschaatsen t/m 5 jaar 10.45 uur – 11.45 uur
Vanaf 6 jaar 12.00 uur – 18.00 uur

Artikel 6 (Huisregels ijsbaan)

1. Deze huisregels maken onlosmakelijk deel uit van de door de Organisatie gehanteerde Algemene Voorwaarden.
2. Het betreden van de schaatsbaan is geheel op eigen risico alsmede het huren van schaatsen.
3. De ijsbaan mag alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen.
4. Voor de veiligheid tijdens het schaatsen wordt het ten zeerste aangeraden beschermende kleding te dragen; het dragen van handschoenen is voor de deelnemer verplicht.
5. Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken. Niet toegestaan zijn: Noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen.
6. Betreden van het schaatsgedeelte van de ijsbaan mag alleen op vertoon van een geldig entreebewijs.
7. Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht tot toegang; bij drukte houdt de Organisatie zich het recht voor om de toegang tijdelijk te weigeren.
8. De deelnemer en/ of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie en de door de organisatie ingeschakelde derden – waaronder begrepen doch niet uitsluitend, de ijsmeesters, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) – te allen tijde op te volgen.
9. De organisatie en de door de organisatie ingeschakelde derden – waaronder begrepen doch niet uitsluitend, de ijsmeesters, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) – behouden zich te allen tijde het recht voor om één ieder die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren en/of van de ijsbaan te verwijderen. Van ernstig onbetamelijk en / of agressief gedrag wordt te allen tijde aangifte gedaan bij de politie.
10. Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van overige schaatsers.
11. Schade aan eigendommen van de Organisatie dan wel aan eigendommen van derden aan de Organisatie ter beschikking gesteld, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc., zullen ten alle tijde worden verhaald op de veroorzaker.
12. Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs of in bezit te hebben in de directe omgeving van de schaatsbaan: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen.
13. Het is niet toegestaan te roken op de schaatsbaan.
14. Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien of vuurwerk te gebruiken.
15. De Organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in deze huisregels is weergegeven.
16. Kabouterschaatsen is voor kinderen tot/met 5 jaar. Begeleiders niet op schaatsen! “Op” het ijs is geen toezicht van de ijsmeester.
17. Op de reguliere openingstijden ben je welkom van af 6 jaar en ouder. Uitgezonderd indien de IJsmeester en de drukte het toelaat kunnen jongere kinderen tijdens deze uren ook schaatsen alleen onder begeleiding waarbij de begeleider(s) ook op schaatsen zijn. Hierbij wordt vooral naar de veiligheid gekeken en bepaald de ijsmeester dit.

De Organisatie wenst iedereen veel schaatsplezier!

De algemene voorwaarden en huisregels vindt je hier

Het stichtingsbestuur